Marka & Patent

Tescil Hizmetleri

Faliyet verdiğimiz Tescil Alanlarımız

Marka Tescil İşlemleri, Patent/Faydalı Model Tescil İşlemleri, Endüstriyel Tasarım Tescil İşlemleri, Belgelendirme ( Ce, ISO, TSE,TSEK, C, HACCP ) İşlemleri, ISBN İşlemleri, Yazılım Tescil İşlemleri, Fikri Haklar Hukuk Danışmanlığı.

pic

MARKA NEDİR?

Sınai Mülkiyet Anlamında Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır. Ekonomik Anlamda Marka; Piyasadaki bir ürünün ismi, ticari logosu, ambalajı içgüdüsel bir şekilde marka olduğunu düşündüğünüz tüm unsurları barındırmasına rağmen, gerçekte henüz marka mevcut değildir. İsimler, logolar ve ambalajlar markanın maddesel damgalarıdır. Henüz geçmişi olmayan ürünler içi boş ve anlamdan yoksundur. Maddesel damgaları müşteri memnuniyeti, reklam, tanıtım, ürün hakkındaki fikirler ve zaman doldurarak markaya dönüştürür.

PATENT NEDİR?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

Yeni olma

Sanayiye uygulanabilme

Tekniğin bilinen durumunun aşma kriterine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre (genellikle 20 yıl) bu buluş konusu ürünü tek başına üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.